Giá trị Cốt lõi

Hot Courses / Các Khóa học Nổi trội

2U Training làm được gì?

Tập trung tối đa vào những thành quả thực tiễn cuối cùng mà Học viên đạt được sau mỗi Khóa học, 2U Training giúp người học Phát triển Bản thân bằng việc cung cấp:

  • Giải pháp cho các Vấn đề trong Công việc và Cuộc sống
  • Phát triển Tri thức
  • Xây dựng Thương hiệu Bản thân

Phương pháp Giảng dạy

Hot Courses / Các Khóa học Nổi trội
4 con đường
5 Nguyên lý

Hot Courses / Các Khóa học Nổi trội

Đừng bỏ lỡ những Cơ hội tuyệt vời / vừa tiết kiệm Chi phí vừa trao dồi Kiến thức Kỹ năng thực tiễn cùng 2U Training.

Hot Courses / Các Khóa học Nổi trội

Giảng viên tại 2U Training

Phát triển Bản thân cùng Đội ngũ Giảng viên 2U Training

Giảng viên tại 2U Training

Các Khóa học tại 2U Training

2U Training với Phương pháp 4 con đường và 5 Ngành phục vụ cho một Mục tiêu Học tập duy nhất: Học là Dùng Được Ngay. Những gì Học viên áp dụng sau mỗi Khóa học chính là điều 2U Training Cam kết

Hot Courses / Các Khóa học Nổi trội
Anh văn Phát triển

Trọng tâm chuẩn hóa Phát âm cho Học viên và tập trung 90% vào Thực hành nhằm giúp Học viên có thể phản xạ nhanh trong Giao tiếp tiếng Anh.

Xem thêm
Anh văn Phát triển
Anh văn Chuyên ngành

Ngoài Phát âm chuẩn giọng Anh - Mỹ và khả năng phản xạ nhanh, các Khóa học tiếng Anh Chuyên ngành tại 2U Training giúp Học viên có thể áp...

Xem thêm
Anh văn Chuyên ngành
Kỹ năng Mềm

Phát triển Bản thân toàn diện hơn với những Khóa học Kỹ năng Mềm như Creative Listening, Design Thinking, Mindfulness Practice, Public Speaking...

Xem thêm
Kỹ năng Mềm
Nghiệp vụ Du lịch

Với những Kiến thức Thực tiễn Chuyên môn, người học sẽ Hoàn toàn Tự tin và hiểu rõ được Công việc mình làm. Không còn stress, không còn mất nhiều Thời gian để tự tìm tòi Học hỏi.

Xem thêm
Nghiệp vụ Du lịch
Chương trình Liên kết

Người học còn có thể đăng ký các Chương trình liên kết với các trường Đại học trong và ngoài nước, như Chương trình Thạc sĩ VEMBA và HRM của trường Đại học Haiwaii (Mỹ)...

Đang cập nhật
Chương trình Liên kết

Tin tức và Sự kiện

(Cập nhật những thông tin hấp dẫn trong ngành và các sự kiện đáng chú ý dành cho mọi người)

Tin tức và Sự kiện